STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53941 000.00.24.H49-210910-0001 210000003/PCBSX-QN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRANG LINH Dung dịch vệ sinh tai, mũi, miệng, họng

Còn hiệu lực

53942 000.00.22.H44-210913-0001 210000003/PCBMB-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANH QUÂN

Còn hiệu lực

53943 000.00.19.H26-210914-0009 210000555/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC

Còn hiệu lực

53944 000.00.16.H46-210914-0003 210000002/PCBMB-QB

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUẢNG BÌNH

Còn hiệu lực

53945 000.00.16.H11-210909-0001 210000009/PCBA-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH THUẬN Cồn 70o

Còn hiệu lực