STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53941 000.00.19.H29-200729-0007 200000196/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THIỆN TÂM

Còn hiệu lực

53942 000.00.19.H29-200729-0004 200000234/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯỚC THỊNH Khẩu trang y tế (Đơn vị tính: Hộp)

Còn hiệu lực

53943 000.00.19.H29-200729-0017 200000235/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SX TM DV TH CARE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53944 000.00.19.H29-200703-0007 200001270/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dụng cụ đẩy chỉ đóng lỗ Trocar

Còn hiệu lực

53945 000.00.19.H29-200728-0008 200001271/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Hóa chất chẩn đoán (IVD) dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử

Còn hiệu lực