STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53946 000.00.19.H26-210906-0003 210000549/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC THỦY NHI

Còn hiệu lực

53947 000.00.19.H26-210906-0018 210000550/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PSD

Còn hiệu lực

53948 000.00.19.H26-210909-0004 210000551/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN AHCOM VIỆT NAM

Còn hiệu lực

53949 000.00.19.H26-210908-0023 210000552/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH

Còn hiệu lực

53950 000.00.19.H26-210908-0016 210000553/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH ĐỨC

Còn hiệu lực