STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53951 000.00.17.H54-200804-0001 200000013/PCBSX-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN AN HUY Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53952 000.00.19.H26-200801-0001 200000167/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN C.S.T AN PHÁT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53953 000.00.19.H26-200804-0010 200000168/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIETSHINE Khẩu trang Y tế thông thường

Còn hiệu lực

53954 000.00.16.H05-200804-0001 200000096/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ THÀNH LONG KHẨU TRANG Y TẾ TL PHARMA

Còn hiệu lực

53955 000.00.19.H26-200728-0020 200001340/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN PHÚ DIỄN Khẩu trang y tế dùng 1 lần (không vô trùng) ZHIFENG

Còn hiệu lực