STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53961 000.00.19.H26-200721-0014 200001345/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Họ Dùi (trocar) phẫu thuật

Còn hiệu lực

53962 000.00.19.H26-200721-0006 200001346/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Họ Dụng cụ quấn bông (dùng trong phẫu thuật)

Còn hiệu lực

53963 000.00.19.H26-200721-0005 200001347/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM (Họ) Dụng cụ phẫu tích

Còn hiệu lực

53964 000.00.19.H26-200728-0011 200001342/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMEDICA VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh mũi Phytomer Nasal Hygiene

Còn hiệu lực

53965 000.00.19.H26-200721-0011 200001348/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Họ Cán dao không kèm lưỡi (dùng trong phẫu thuật)

Còn hiệu lực