STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53971 19013276/HSCBA-HCM 200000160/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHOA Bàn mổ đa năng, điều khiển điện

Còn hiệu lực

53972 20013563/HSCBA-HCM 200000161/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN Thấu kính / phôi thấu kính

Còn hiệu lực

53973 20013566/HSCBA-HCM 200000162/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ Kéo Phẫu Thuật

Còn hiệu lực

53974 20013565/HSCBA-HCM 200000163/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ Banh Phẫu Thuật

Còn hiệu lực

53975 20013568/HSCBA-HCM 200000164/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ Dao Và Phụ Kiện

Còn hiệu lực