STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53976 20009468/HSCBMB-HCM 200000033/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LÊ BẢO

Còn hiệu lực

53977 20003329/HSCBSX-HCM 200000005/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL Ống chứa máu dùng trong xét nghiệm các loại

Còn hiệu lực

53978 20013592/HSCBA-HCM 200000168/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA Khẩu Trang Kháng Khuẩn Gonsa Mask

Còn hiệu lực

53979 20013588/HSCBA-HCM 200000169/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ KHẨU TRANG MEBIPHAR 3D MASK PRO

Còn hiệu lực

53980 20013589/HSCBA-HCM 200000170/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ KHẨU TRANG MEBIPHAR 3D MASK

Còn hiệu lực