STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53976 000.00.03.H42-210520-0001 210000002/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Khăn và bộ khăn phẫu thuật sử dụng một lần, áo phẫu thuật sử dụng một lần, mũ phẫu thuật sử dụng một lần, phụ kiện sử dụng một lần

Còn hiệu lực

53977 000.00.19.H29-210518-0006 210000073/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG

Còn hiệu lực

53978 000.00.19.H29-201202-0005 210000035/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH ORAI VIỆT NAM SẢN PHẨM THIẾT BỊ KHỬ KHUẨN ĐA NĂNG TỰ ĐỘNG TNC

Còn hiệu lực

53979 000.00.19.H29-210204-0016 210000359/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Bộ bao chi áp lực phòng ngừa thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch

Còn hiệu lực

53980 000.00.19.H29-210419-0002 210000360/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Kính hiển vi phẫu thuật

Còn hiệu lực