STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53981 20014977/HSCBA-HN 200000482/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Mặt gương soi nha khoa

Còn hiệu lực

53982 20014978/HSCBA-HN 200000483/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Cán gương soi nha khoa

Còn hiệu lực

53983 20014979/HSCBA-HN 200000484/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kìm cắt chỉ thép nha khoa

Còn hiệu lực

53984 20014980/HSCBA-HN 200000485/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ ghép xương răng

Còn hiệu lực

53985 20014981/HSCBA-HN 200000486/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ miết bóng răng

Còn hiệu lực