STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53986 20014982/HSCBA-HN 200000487/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ chỉnh niềng răng

Còn hiệu lực

53987 20014983/HSCBA-HN 200000488/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ nạo nha chu

Còn hiệu lực

53988 20014984/HSCBA-HN 200000489/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ thám châm

Còn hiệu lực

53989 20015088/HSCBA-HN 200000491/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Cánh tay treo trần

Còn hiệu lực

53990 20015080/HSCBA-HN 200000492/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT IME Đèn tiểu phẫu (đèn khám và làm thủ thuật cho bệnh nhân)

Còn hiệu lực