STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54011 000.00.04.G18-210107-0002 2100112ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

54012 000.00.04.G18-210317-0035 2100099ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu, có gắn kim

Còn hiệu lực

54013 000.00.04.G18-200915-0006 2100109ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ - VẬT TƯ Y TẾ TMC Bộ kim AVF

Còn hiệu lực

54014 000.00.04.G18-200428-0006 2100104ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Dây truyền dịch tĩnh mạch kèm kim tiêm

Còn hiệu lực

54015 000.00.04.G18-210408-0011 2100113ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Dây dẫn hướng can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực