STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54016 000.00.19.H26-210511-0003 210000158/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GENMEDIC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

54017 000.00.19.H29-210325-0003 210000066/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KING POWDER

Còn hiệu lực

54018 000.00.19.H29-210406-0014 210000067/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHƯƠNG NINH

Còn hiệu lực

54019 000.00.19.H29-210506-0008 210000326/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Bộ dụng cụ khám bệnh kiểu vali

Còn hiệu lực

54020 000.00.19.H29-210506-0009 210000327/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Bộ dụng cụ mở miệng trẻ em và người lớn

Còn hiệu lực