STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54036 000.00.17.H39-210506-0001 210000011/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH CLÉVIE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54037 000.00.17.H39-210506-0002 210000012/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH CLÉVIE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54038 000.00.48.H41-210506-0001 210000001/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN Dung dịch vệ sinh mũi CLEAR NOSE Maxspeed

Còn hiệu lực

54039 000.00.17.H09-210420-0001 210000014/PCBSX-BD

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YUIN NỒI HẤP TIỆT TRÙNG

Còn hiệu lực

54040 000.00.17.H09-210515-0001 210000019/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH ASG VINA BĂNG CỨU THƯƠNG CÁ NHÂN

Còn hiệu lực