STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54051 000.00.04.G18-210806-0002 210181GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV

Còn hiệu lực

54052 000.00.04.G18-210819-00001 21000232/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Máy thăm dò điện sinh lý tim điều trị rối loạn nhịp tim

Còn hiệu lực

54053 000.00.04.G18-210811-0020 210180GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

54054 000.00.04.G18-210621-0027 210179GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ GIA VŨ Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

54055 000.00.04.G18-210709-0017 210178GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP LÂM KHANG Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực