STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54096 000.00.19.H29-201222-0003 200002245/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Họ dụng cụ dẫn chỉ

Còn hiệu lực

54097 000.00.19.H29-201222-0010 200002247/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Dung dịch tẩy rửa

Còn hiệu lực

54098 000.00.19.H29-201221-0001 200002248/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ EUROPHARM Amasan Rosea Decongestant

Còn hiệu lực

54099 000.00.19.H29-201222-0008 200002249/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM Hệ thống sắc ký lỏng – khối phổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

54100 000.00.19.H29-201222-0018 200000353/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LTL

Còn hiệu lực