STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54101 19000202/HSCBMB-TNg 190000002/PCBMB-TNg

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HỒNG PHÁT

Còn hiệu lực

54102 19000203/HSCBMB-TNg 190000003/PCBMB-TNg

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỒNG HÀ TN

Còn hiệu lực

54103 19000204/HSCBMB-TNg 190000004/PCBMB-TNg

CÔNG TY CỔ PHẦN BCD GROUP

Còn hiệu lực

54104 19000322/HSCBA-CT 190000001/PCBA-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Kẹp rốn sơ sinh

Còn hiệu lực

54105 19011937/HSCBA-HCM 190000263/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DONGJU DENTAL SUPPLY Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực