STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54106 000.00.16.H23-210824-0006 210000061/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch xịt họng

Còn hiệu lực

54107 000.00.16.H40-210811-0001 210000008/PCBSX-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC NAM Bộ trang phục phòng ,chống dịch

Còn hiệu lực

54108 000.00.10.H37-210819-0001 210000001/PCBMB-LS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH HUY

Còn hiệu lực

54109 000.00.12.H19-210819-0001 210000010/PCBSX-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN SINH PHẨM NATURE ACH Dung dịch, hỗn dịch dạng xịt, muối, bột vệ sinh tai, mũi, họng, răng miệng

Còn hiệu lực

54110 000.00.43.H48-210825-0002 210000003/PCBMB-QNg

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TỨ HƯNG

Còn hiệu lực