STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54116 000.00.04.G18-210811-0020 210180GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

54117 000.00.04.G18-210621-0027 210179GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ GIA VŨ Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

54118 000.00.04.G18-210709-0017 210178GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP LÂM KHANG Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

54119 000.00.04.G18-210809-0003 210177GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT BỊ KHOA HỌC HTC Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

54120 000.00.04.G18-210807-0006 210176GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KICHY VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực