STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54121 000.00.04.G18-210722-0013 210175GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SYMBION ASIA Khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

54122 000.00.04.G18-210805-0004 210174GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM/IgG kháng SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

54123 000.00.04.G18-210805-0002 210173GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Bộ IVD xét nghiệm định tính RNA SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

54124 000.00.04.G18-210726-0014 210172GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ VŨ BẢO Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

54125 000.00.16.H02-210822-0001 210000005/PCBMB-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PT

Còn hiệu lực