STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54131 000.00.19.H29-200723-0018 200001237/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Dụng cụ dùng trong hấp sấy tiệt trùng

Còn hiệu lực

54132 000.00.19.H29-200723-0023 200001238/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

54133 000.00.19.H29-200724-0002 200001239/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ G7 MASK Khấu trang y tế

Còn hiệu lực

54134 000.00.19.H29-200724-0016 200001240/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ VÀ QUẢNG CÁO MẮT VIỆT Khẩu trang y tế VMASK (VMASK Medical Mask)

Còn hiệu lực

54135 000.00.19.H29-200724-0009 200000229/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÁN Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực