STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54141 000.00.17.H54-210522-0001 210000004/PCBMB-TB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y DƯỢC QUANG MINH

Còn hiệu lực

54142 000.00.16.H05-210522-0001 210000004/PCBMB-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG

Còn hiệu lực

54143 000.00.19.H29-210519-0010 210000351/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Mặt nạ/ Lưới nhựa cố định bụng chậu

Còn hiệu lực

54144 000.00.19.H29-210428-0006 210000352/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG DỤNG CỤ PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

54145 000.00.19.H29-210513-0001 210000353/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực