STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54156 000.00.19.H29-200717-0009 200001208/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ORTHOTECH VIỆT NAM Linh kiện chân giả

Còn hiệu lực

54157 000.00.19.H29-200722-0002 200001209/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Bao gói, túi chứa đựng dùng trong y tế và phẫu thuật

Còn hiệu lực

54158 000.00.19.H29-200722-0003 200001210/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Que đè lưỡi nhựa

Còn hiệu lực

54159 000.00.19.H29-200722-0004 200001211/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Trang phục phẫu thuật

Còn hiệu lực

54160 000.00.19.H29-200629-0009 200000191/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH

Còn hiệu lực