STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54166 000.00.04.G18-200703-0018 20000353CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH LÂM MINH MẪN Khẩu trang y tế 3 lớp (3 Layers Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

54167 000.00.04.G18-200710-0003 20000352CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH Khẩu trang y tế (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

54168 000.00.04.G18-200710-0009 20000351CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

54169 000.00.04.G18-200720-0006 20000350CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ THÀNH LONG Khẩu trang y tế TL Pharma (Medical Face Mask TL Pharma)

Còn hiệu lực

54170 20000374/CFS-BYT-TB-CT 20000349CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN META BIOMED VINA Giấy thấm nha khoa (Absorbent Paper Points)

Còn hiệu lực