STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54181 000.00.19.H26-200716-0009 200001265/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ TÂN ĐẠI DƯƠNG Khẩu trang Y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

54182 000.00.19.H26-200716-0010 200001266/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ TÂN ĐẠI DƯƠNG Khẩu trang Y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

54183 000.00.19.H26-200716-0011 200001267/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ TÂN ĐẠI DƯƠNG Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

54184 000.00.19.H26-200709-0017 200001268/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ & SỨC KHỎE HOME DOCTOR Vòng cân bằng VX4

Còn hiệu lực

54185 000.00.19.H26-200714-0002 200001269/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Tủ bảo quản dược phẩm và sinh học

Còn hiệu lực