STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54211 000.00.19.H26-210813-0006 210001443/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH IVD đệm bất hoạt trong xét nghiệm LIAISON SARS-CoV-2 Ag

Còn hiệu lực

54212 000.00.19.H26-210813-0007 210001444/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH IVD pha loãng trong xét nghiệm LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG

Còn hiệu lực

54213 000.00.19.H26-210825-0021 210000091/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AIR PLASMA VIỆT NAM Máy khử trùng không khí

Còn hiệu lực

54214 000.00.19.H26-210826-0025 210000478/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH NI VINA

Còn hiệu lực

54215 000.00.19.H26-210827-0035 210000092/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRẠCH MEDIC Kit test chẩn đoán SARS-CoV-2

Còn hiệu lực