STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54211 18011484/HSCBA-HN 180001661/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM GIAO Băng bó bột các cỡ

Còn hiệu lực

54212 18011504/HSCBA-HN 180001662/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Bao tay kiểm tra ung thư vú

Còn hiệu lực

54213 18011485/HSCBA-HN 180001663/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM GIAO Tấm bông cồn

Còn hiệu lực

54214 18011487/HSCBA-HN 180001664/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM GIAO Túi đựng nước tiểu 2 lít có van thoát đáy chữ T

Còn hiệu lực

54215 18011479/HSCBA-HN 180001665/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY SẢN PHẨM SINH HỌC NUTRI-PAX spray nasale PROPOLI EVSP

Còn hiệu lực