STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54221 000.00.19.H26-210827-0036 210001480/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT Bộ ống môi trường vận chuyển vi rút

Còn hiệu lực

54222 000.00.16.H05-210819-0001 210000067/PCBA-BN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRỊNH CHUNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54223 000.00.19.H26-210901-0011 210000094/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BKAV Máy oxy dòng cao

Còn hiệu lực

54224 000.00.19.H26-210905-0005 210001465/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ AN SINH Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

54225 000.00.19.H29-210608-0002 210000637/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Máng đựng hóa chất

Còn hiệu lực