STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54221 000.00.19.H26-200713-0001 200001255/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN MINH PHÚ DUNG DỊCH XỊT MŨI SEAFRESH

Còn hiệu lực

54222 000.00.19.H26-200706-0013 200000234/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIA VŨ

Còn hiệu lực

54223 000.00.19.H26-200716-0019 200001256/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC MỸ PHẨM SUNPHARMA TRUY MÃ VƯƠNG

Còn hiệu lực

54224 000.00.19.H26-200720-0006 200001257/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOKYO VIỆT NAM GEL PHỤ KHOA TOKYO LADY

Còn hiệu lực

54225 000.00.19.H26-200720-0008 200001258/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NOVAMIN VIỆT NAM DUNG DỊCH XỊT NOVASINUS

Còn hiệu lực