STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54236 000.00.19.H26-210405-0012 210000471/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH SUNSHINE VIỆT NAM Xịt mũi Mubier

Còn hiệu lực

54237 000.00.19.H26-210413-0012 210000132/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM POLIPHARM VIỆT NAM

Còn hiệu lực

54238 000.00.19.H26-201106-0003 210000467/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Panh vén phần mềm

Còn hiệu lực

54239 000.00.19.H26-210402-0001 210000470/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DƯỢC THIÊN THÀNH Gói rửa mũi xoang VESIM AG+

Còn hiệu lực

54240 000.00.19.H26-201109-0006 210000468/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Cây buộc chỉ nội soi

Còn hiệu lực