STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54236 18009744/HSCBA-HCM 180000813/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG BÀN PHẪU THUẬT, BÀN KHÁM VÀ PHỤ KIỆN

Còn hiệu lực

54237 18009745/HSCBA-HCM 180000814/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Máy đọc Elisa ( Máy rửa vi thể) và phụ kiện

Còn hiệu lực

54238 18009746/HSCBA-HCM 180000815/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy cắt mô tự động AVENIO Millisect

Còn hiệu lực

54239 18009749/HSCBA-HCM 180000816/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SÔNG MÊ KÔNG Hộp tối dùng lắp phim X quang chụp vú phụ nữ

Còn hiệu lực

54240 18009752/HSCBA-HCM 180000817/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LIWORLDCO KHẨU TRANG Y TẾ THAN HOẠT TÍNH

Còn hiệu lực