STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54251 18011571/HSCBMB-HN 180000078/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VIMED

Còn hiệu lực

54252 17011157/HSCBMB-HN 180000076/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SYNJECTOS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

54253 18010244/HSCBA-HN 180000514/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH V.I.T.H.A.C.O.M VIỆT NAM Giường hồi sức cấp cứu điều khiển điện

Còn hiệu lực

54254 18010248/HSCBA-HN 180000515/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Bơm siêu âm tử cung vòi trứng (ABBI Air Bubble Based Infuser)

Còn hiệu lực

54255 18010250/HSCBA-HN 180000516/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH ( Họ) Hộp đựng dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực