STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54251 000.00.19.H26-210407-0014 210000474/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EEC xịt mũi dạng phun sương

Còn hiệu lực

54252 000.00.19.H26-210413-0005 210000476/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC MAI TRANG Nước súc miệng

Còn hiệu lực

54253 000.00.19.H26-210413-0007 210000475/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM UBI BỘT PHA DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

54254 000.00.19.H26-210403-0002 210000473/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Dịch pha huyền phù vi khuẩn làm kháng sinh đồ

Còn hiệu lực

54255 000.00.19.H26-210403-0001 210000472/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Môi trường canh thang cho nuôi cấy vi khuẩn

Còn hiệu lực