STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54256 19012656/HSCBA-HN 190000271/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT MỸ Giường bệnh nhân điều khiển điện

Còn hiệu lực

54257 19012749/HSCBA-HN 190000273/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ H VÀ X Megasonic

Còn hiệu lực

54258 19012619/HSCBA-HN 190000274/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LABOCHEM VIỆT NAM GĂNG TAY KHÁM

Còn hiệu lực

54259 19012752/HSCBA-HN 190000276/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN Bảng chiếu thử thị lực màn hình LCD

Còn hiệu lực

54260 19012622/HSCBA-HN 190000277/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT BA Hệ thống chuyển đổi số hóa X- quang ( Tấm cảm biến và phụ kiện)

Còn hiệu lực