STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54261 000.00.19.H29-210401-0004 210000287/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là bộ phận trung tâm nạp xuất mẫu.

Còn hiệu lực

54262 000.00.19.H29-210326-0001 210000288/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN Miếng dán phẫu thuật

Còn hiệu lực

54263 000.00.19.H29-210406-0009 210000289/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Bộ đón bé chào đời Safe Baby-TD

Còn hiệu lực

54264 000.00.16.H05-210416-0001 210000010/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH KM ACT Khăn choàng

Còn hiệu lực

54265 000.00.16.H40-210408-0001 210000003/PCBMB-NĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH

Còn hiệu lực