STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54266 19012759/HSCBA-HN 190000284/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ MINH PHƯƠNG Ống hút dịch phẫu thuật các loại

Còn hiệu lực

54267 19012763/HSCBA-HN 190000285/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM Dung dịch pha loãng sử dụng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

54268 19012718/HSCBA-HN 190000286/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ MINH PHƯƠNG Kéo phẫu thuật các loại

Còn hiệu lực

54269 19012756/HSCBA-HN 190000287/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ MINH PHƯƠNG Banh vết thương phẫu thuật các loại

Còn hiệu lực

54270 19012758/HSCBA-HN 190000288/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ MINH PHƯƠNG Nâng xương, nâng vết thương các loại

Còn hiệu lực