STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54271 000.00.19.H26-210808-0001 210000406/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN CẦU MẶT TRỜI HỒNG

Còn hiệu lực

54272 000.00.19.H26-210817-0022 210001299/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIỆN BÌNH Khẩu trang y tế thông thường (Medical masks)

Còn hiệu lực

54273 000.00.19.H26-210818-0027 210001300/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIỆN BÌNH Khẩu trang y tế thông thường (Medical masks)

Còn hiệu lực

54274 000.00.12.H19-210818-0001 210000045/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Khẩu trang y tế (N95)

Còn hiệu lực

54275 000.00.16.H05-210816-0001 210000061/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DUY QUÂN BN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực