STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54286 000.00.17.H08-210428-0001 210000003/PCBSX-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ THẮNG LỢI Bậc tam cấp phòng khám

Còn hiệu lực

54287 000.00.19.H29-210104-0009 210000290/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hóa chất tách chiết ADN cho xét nghiệm định tính HPV

Còn hiệu lực

54288 000.00.19.H29-210104-0008 210000291/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hóa chất pha loãng mẫu tế bào nhúng dịch HPV

Còn hiệu lực

54289 000.00.19.H29-210302-0014 210000292/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Băng dán y tế đa năng dạng cuộn

Còn hiệu lực

54290 000.00.19.H29-210316-0011 210000059/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH BẠCH HUỆ

Còn hiệu lực