STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54291 000.00.16.H23-200713-0002 200000085/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG DOCTORBIO® Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

54292 000.00.16.H23-200713-0003 200000086/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Dung dịch xịt mũi Rhino Gold Baby

Còn hiệu lực

54293 000.00.16.H23-200713-0004 200000087/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Dung dịch xịt mũi Rhino Gold

Còn hiệu lực

54294 000.00.19.H29-200727-0008 200000226/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HƯNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54295 000.00.16.H05-200722-0001 200000073/PCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y DƯỢC TRƯỜNG THỊNH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực