STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54301 000.00.19.H26-210812-0018 210001286/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ HẢI XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

54302 000.00.19.H26-210813-0034 210001287/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 3TK Bộ trang phục phòng dịch

Còn hiệu lực

54303 000.00.19.H26-210813-0035 210001288/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 3TK Bao giày phòng dịch

Còn hiệu lực

54304 000.00.19.H26-210812-0022 210000402/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SEMED

Còn hiệu lực

54305 000.00.19.H26-210812-0017 210001289/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREMED VIỆT NAM DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực