STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54301 18010432/HSCBA-HN 180000737/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ) Dụng cụ phẫu thuật khớp gối

Còn hiệu lực

54302 18010431/HSCBA-HN 180000738/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ) Dụng cụ phẫu thuật thay khớp vai

Còn hiệu lực

54303 17007425/HSCBA-HCM 180000805/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHÃN KHOA PHÁT MINH Thiêt bị thử thị lực

Còn hiệu lực

54304 18009665/HSCBA-HCM 180000806/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔI HOÀNG Máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

54305 18009686/HSCBA-HCM 180000807/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM VIỆT THÁI SƠN Máy phân tích điện giải khí máu, Lactate & Glucose, dung dịch rửa và dung dịch kích hoạt

Còn hiệu lực