STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54301 000.00.04.G18-200608-0001 20000306CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM Dây dẫn đường cho Catheter (Radifocus Guide Wire M)

Còn hiệu lực

54302 000.00.04.G18-200703-0001 20000305CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRƯỜNG VIỆT Khẩu trang y tế/ Medical mask

Còn hiệu lực

54303 000.00.04.G18-200703-0016 20000304CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY CAM RANH KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

54304 000.00.04.G18-200703-0017 20000303CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY CAM RANH Bộ trang phục phòng, chống dịch (CRC Protective Clothing Including Hats and Shoes)

Còn hiệu lực

54305 000.00.04.G18-200704-0001 20000302CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT DAE-HDN Khẩu trang y tế 3 lớp / 3-layer medical mask

Còn hiệu lực