STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54306 000.00.19.H29-210416-0002 210000295/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

54307 000.00.19.H29-210420-0004 210000296/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Họ Kềm/dụng cụ cắt tổ chức trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

54308 000.00.19.H29-210420-0005 210000297/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Họ dụng cụ vặn vít và giữ xương trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

54309 000.00.19.H29-210420-0006 210000298/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Họ dụng cụ mài xương các loại các cỡ

Còn hiệu lực

54310 000.00.19.H29-210302-0013 210000299/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Băng dán cá nhân

Còn hiệu lực