STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54321 18010387/HSCBA-HN 180000698/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT - TECHNIMEX Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

54322 18010388/HSCBA-HN 180000699/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ) hộp hấp và bảo quản dụng cụ

Còn hiệu lực

54323 18010389/HSCBA-HN 180000700/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ ) Bát đựng dung dịch

Còn hiệu lực

54324 18010391/HSCBA-HN 180000701/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Điện cực sử dụng trong máy điện giải

Còn hiệu lực

54325 18010393/HSCBA-HN 180000702/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Dung dịch khoá catheter Duralock-C

Còn hiệu lực