STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54326 000.00.17.H09-200805-0001 210000012/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ BÌNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

54327 000.00.17.H09-210809-0001 210000070/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE VIÊN NGẬM CLORHEXIDIN ENLIEVIR

Còn hiệu lực

54328 000.00.17.H09-210814-0001 210000071/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CẤP ĐỘ 3

Còn hiệu lực

54329 000.00.17.H09-210812-0002 210000020/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỬU LONG Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

54330 000.00.17.H09-210811-0002 210000021/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM HOMI Nước muối sinh lý NaCl 0,9%

Còn hiệu lực