STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54336 000.00.19.H26-210809-0012 210000395/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH NHA KHOA BE

Còn hiệu lực

54337 000.00.19.H26-210809-0005 210001270/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Giường hồi sức cấp cứu đa năng điều khiển điện

Còn hiệu lực

54338 000.00.19.H26-210809-0004 210001271/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Giường hồi sức cấp cứu đa năng điều khiển điện

Còn hiệu lực

54339 000.00.19.H26-210810-0002 210000074/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỀM SAPHIA Dung dịch, xịt cho tai, mũi, họng, mắt

Còn hiệu lực

54340 000.00.19.H26-210811-0014 210000396/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH GMS

Còn hiệu lực