STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54371 000.00.19.H29-210802-0024 210000572/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Hệ thống lượng giá chức năng vận động – Bản di động

Còn hiệu lực

54372 000.00.19.H29-210809-0013 210000129/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GIA THỊNH PHÁT

Còn hiệu lực

54373 000.00.16.H05-210806-0001 210000012/PCBMB-BN

NHÀ THUỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN GIA BÌNH

Còn hiệu lực

54374 000.00.16.H05-210810-0001 210000011/PCBMB-BN

BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH BẮC NINH

Còn hiệu lực

54375 000.00.18.H56-210803-0001 210000015/PCBA-TH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỢP LỰC Giường điện y tế, giường cơ y tế

Còn hiệu lực