STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54386 18010740/HSCBA-HCM 180001738/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT EMECC Trạm cấp khí hút chân không y tế và phụ kiện

Còn hiệu lực

54387 18010741/HSCBA-HCM 180001739/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT EMECC Trạm cấp khí nén y tế và phụ kiện

Còn hiệu lực

54388 18010742/HSCBA-HCM 180001740/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT EMECC Trạm cấp khí y tế (Oxy, N2O, CO2) và phụ kiện

Còn hiệu lực

54389 18010743/HSCBA-HCM 180001741/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT EMECC Bộ điều áp khí y tế và phụ kiện

Còn hiệu lực

54390 18010748/HSCBA-HCM 180001742/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ banh phẫu thuật

Còn hiệu lực