STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54401 000.00.19.H26-210803-0006 210000392/PCBMB-HN

CÔNG TY CP PROHEALTH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

54402 000.00.19.H26-210804-0025 210001268/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIMEPHARM Dung dịch muối ưu trương nhỏ mũi

Còn hiệu lực

54403 000.00.19.H26-210806-0008 210000393/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẰNG KHANG

Còn hiệu lực

54404 000.00.19.H26-210805-0024 210000394/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UY NGUYÊN

Còn hiệu lực

54405 000.00.19.H26-210809-0011 210001269/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Tủ an toàn sinh học

Còn hiệu lực