STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54401 18011175/HSCBA-HN 180001430/PCBA-HN

CONG TY TNHH THUONG MAI VA SAN XUAT QUANG MINH Máy rửa phim X-quang tự động

Còn hiệu lực

54402 18011173/HSCBA-HN 180001431/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM Bàn mổ đa năng điện

Còn hiệu lực

54403 18011724/HSCBMB-HN 180000211/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHÊ ĐẠI DƯƠNG

Còn hiệu lực

54404 18011174/HSCBA-HN 180001432/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM Giường điện sản khoa

Còn hiệu lực

54405 18011182/HSCBA-HN 180001433/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ KIM THỊNH Băng dính lụa

Còn hiệu lực