STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54406 000.00.16.H23-210427-0001 210000023/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

54407 000.00.19.H15-210412-0001 210000001/PCBA-ĐL

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ SUPER CLEAN GLOVES GĂNG TAY Y TẾ NITRILE (KHÔNG BỘT) - NITRILE EXAMINATION GLOVES (POWDER FREE)

Còn hiệu lực

54408 000.00.19.H15-210412-0002 210000002/PCBA-ĐL

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ SUPER CLEAN GLOVES Khẩu trang y tế SAM

Còn hiệu lực

54409 000.00.31.H36-210422-0001 210000001/PCBA-LĐ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT Y.E.S VIỆT NAM Bàn mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

54410 000.00.17.H08-210428-0001 210000003/PCBSX-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ THẮNG LỢI Bậc tam cấp phòng khám

Còn hiệu lực