STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54416 17009107/HSCBA-HN 170002354/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TẤT THÀNH Xe đẩy thuốc

Còn hiệu lực

54417 17009101/HSCBA-HN 170002355/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TẤT THÀNH Bàn đẻ điện

Còn hiệu lực

54418 17009102/HSCBA-HN 170002356/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TẤT THÀNH Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

54419 17009106/HSCBA-HN 170002357/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TẤT THÀNH Nôi cho trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

54420 17009096/HSCBA-HN 170002358/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TẤT THÀNH Tủ đầu giường bệnh nhân

Còn hiệu lực