STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54421 000.00.04.G18-210810-0001 210163GPNK/BYT-TB-CT

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - CTCP Khay thử xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu

Còn hiệu lực

54422 000.00.04.G18-210722-0009 210162GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

54423 000.00.16.H23-210812-0001 210000052/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRADIPHAR Gói pha tắm

Còn hiệu lực

54424 000.00.16.H23-210811-0001 210000050/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM Xịt Họng Xuyên Tâm Liên Nano Bạc

Còn hiệu lực

54425 000.00.16.H23-210812-0002 210000051/PCBA-HD

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ KINH DOANH DƯỢC - TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG Xịt họng Olesom Forte

Còn hiệu lực