STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54441 18011231/HSCBA-HN 180001440/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT Máy soi vàng da MBJ20

Còn hiệu lực

54442 18011725/HSCBMB-HN 180000212/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ HKT

Còn hiệu lực

54443 18011169/HSCBA-HN 180001441/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG Hệ thống máy phát hiện các tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường tình dục

Còn hiệu lực

54444 18011114/HSCBA-HN 180001442/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Bóng hút mảnh cắt và phụ kiện thay thế

Còn hiệu lực

54445 18011111/HSCBA-HN 180001443/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Kìm kẹp phẫu thuật

Còn hiệu lực