STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54446 18000042/HSCBA-ĐNa 180000011/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH BMS VINA Hệ thống Slimline hỗ trợ cấy ghép răng nhân tạo (implant)

Còn hiệu lực

54447 18000043/HSCBA-ĐNa 180000012/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH BMS VINA Hệ thống Superline hỗ trợ cấy ghép răng nhân tạo (implant)

Còn hiệu lực

54448 18001349/HSCBMB-ĐNa 180000013/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH HỒNG LỘC

Còn hiệu lực

54449 18009049/HSCBMB-HCM 180000199/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL

Còn hiệu lực

54450 18009048/HSCBMB-HCM 180000198/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA THÁI ANH

Còn hiệu lực