STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54446 000.00.12.H19-210414-0001 210000004/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH SANYO VIỆT NAM Tăm bông y tế

Còn hiệu lực

54447 000.00.17.H09-210329-0001 210000009/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LONG THỦY Que đè lưỡi

Còn hiệu lực

54448 000.00.04.G18-201203-0008 210064GPNK/BYT-TB-CT

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro định tính HCG trong nước tiểu

Còn hiệu lực

54449 000.00.04.G18-210409-00014 21000196/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Máy thăm dò điện sinh lý tim điều trị rối loạn nhịp tim

Còn hiệu lực

54450 000.00.04.G18-210409-00015 21000195/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Hệ thống cắt đốt điện sinh lý tim

Còn hiệu lực