STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54451 000.00.04.G18-210318-00011 21000185/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Ống thông (Catheter) chụp tim, mạch vành, chụp mạch não, mạch ngoại biên các cỡ (Chủng loại: Radifocus Angiographic Catheter)

Còn hiệu lực

54452 000.00.04.G18-210318-00013 21000184/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Ống thông (Catheter) can thiệp siêu nhỏ (Chủng loại: FINECROSS MG Coronary Micro-Guide Catheter)

Còn hiệu lực

54453 000.00.04.G18-210318-00010 21000183/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Bóng nong động mạch vành (Chủng loại: Tazuna PTCA Dilatation Catheter)

Còn hiệu lực

54454 000.00.04.G18-210318-00018 21000182/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Vi ống thông can thiệp siêu chọn lọc (Chủng loại: Progreat λ)

Còn hiệu lực

54455 000.00.04.G18-210318-00012 21000181/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Catheter hút huyết khối các cỡ (Chủng loại: Eliminate)

Còn hiệu lực