STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54456 18010512/HSCBA-HCM 180001532/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Máy đo độ bão hòa oxy trong máu

Còn hiệu lực

54457 18010513/HSCBA-HCM 180001533/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA PHỤ KIỆN KHUNG CỐ ĐỊNH ĐẦU DORO

Còn hiệu lực

54458 18010515/HSCBA-HCM 180001534/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Máy rửa phim X Quang

Còn hiệu lực

54459 18010516/HSCBA-HCM 180001535/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Giường bệnh nhân các loại điều khiển bằng cơ và bằng điện

Còn hiệu lực

54460 18010517/HSCBA-HCM 180001536/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Tủ đầu giường các loại

Còn hiệu lực