STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54466 000.00.19.H26-210323-0013 210000096/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐỨC HẠNH

Còn hiệu lực

54467 000.00.19.H26-210326-0001 210000375/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH ĐỨC XỊT HỌNG BEEPOLIS

Còn hiệu lực

54468 000.00.19.H26-210315-0018 210000097/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VISION PHARMA

Còn hiệu lực

54469 000.00.19.H26-210324-0010 210000098/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ THÀNH ĐÔ

Còn hiệu lực

54470 000.00.19.H26-210325-0018 210000377/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Máy soi cổ tử cung

Còn hiệu lực