STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54476 17007534/HSCBA-HN 170000979/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

54477 17007589/HSCBA-HN 170000980/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AN ĐÔ Máy đổ khuôn vùi mô

Còn hiệu lực

54478 17007590/HSCBA-HN 170000981/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AN ĐÔ Máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

54479 17007572/HSCBA-HN 170000983/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NAM TIẾN THÀNH Giấy in kết quả siêu âm đen trắng/ VIDEO PRINTER PAPER SM110S

Còn hiệu lực

54480 17007465/HSCBA-HN 170000986/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ BÁCH VIỆT Máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực