STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54481 17008834/HSCBA-HN 170002295/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ sinh thiết xương

Còn hiệu lực

54482 17008840/HSCBA-HN 170002296/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ nong

Còn hiệu lực

54483 17008907/HSCBA-HN 170002297/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ phẫu thuật xương

Còn hiệu lực

54484 17008906/HSCBA-HN 170002298/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Giá đỡ

Còn hiệu lực

54485 17008839/HSCBA-HN 170002299/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ thăm và nâng tử cung

Còn hiệu lực