STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54481 18012433/HSCBA-HN 190000083/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kìm bấm xương

Còn hiệu lực

54482 18012435/HSCBA-HN 190000084/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Đục động mạch chủ

Còn hiệu lực

54483 18012437/HSCBA-HN 190000085/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kìm bấm xương có thể tháo rời

Còn hiệu lực

54484 18012439/HSCBA-HN 190000086/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ đục da

Còn hiệu lực

54485 18012453/HSCBA-HN 190000087/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kẹp gặm mô

Còn hiệu lực