STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54481 000.00.19.H26-210329-0007 210000385/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC THỦY NHI Xe lăn điện dành cho người tàn tật

Còn hiệu lực

54482 000.00.19.H26-210329-0006 210000386/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC THỦY NHI Nạng tập đi cho người tàn tật

Còn hiệu lực

54483 000.00.19.H26-210329-0011 210000021/PCBSX-HN

HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ Giường bệnh nhân inox

Còn hiệu lực

54484 000.00.19.H26-210322-0003 210000387/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM INTERPHAR GEL BÔI NHIỆT MIỆNG

Còn hiệu lực

54485 000.00.19.H26-210325-0016 210000388/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT AN DƯƠNG Máy quét tiêu bản

Còn hiệu lực